Geen wachtlijst Contact 050 - 525 8489

Physiotherapy services from professionals therapists

Physiotherapy Services

We are one of the leading providers of domiciliary care and health care staffing services. Is your loved one living with a chronic condition, recovering from illness, or simply in need of daily assistance.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het optimaliseren van het bewegend functioneren.

U kunt bij ons terecht met alle klachten op het gebied van houding en bewegen die u belemmeren in uw dagelijkse leven. De fysiotherapeut begeleidt mensen, die problemen ervaren met het bewegen, of die gezondheidsproblemen ervaren waarbij bewegen tot verbetering kan leiden. Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud, bij achteruitgang en werkt preventief.

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen.

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren.

Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.