Geen wachtlijst Contact 050 - 5258489

Wij behandelen klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat.

De behandelingen vinden plaats in onze praktijk en aan huis.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is gericht op het optimaliseren van het bewegend functioneren. U kunt bij ons terecht met alle klachten op het gebied van houding en bewegen die u belemmeren in uw dagelijkse leven. De fysiotherapeut begeleidt mensen, die problemen ervaren met het bewegen, of die gezondheidsproblemen ervaren waarbij bewegen tot verbetering kan leiden. Fysiotherapie biedt behandeling […]

Lees meer

Kinderfysiotherapie

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beinvloeden.

Lees meer

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en […]

Lees meer